×
A-  A A+

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੇਵ ਮਾਡਲ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਵੀਡੀ, ਇੱਕ ਸੀਖ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੇਵ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
More Info

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×