×
A-  A A+

सोपी चित्रकला 14:

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती ने त्रिकोण आकृती चा वापर करून क्रिसमस चे झाड़ आणि सांता क्लॉज़ काढायला शिकवले आहे।
More Info
License:[Source SIET, Pune ]Aug. 12, 2020, 1:34 p.m.
Download

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×