×
A-  A A+

बिंदू रेषा प्रतल भाग 02:

या कार्यक्रमामध्ये बिंदू आणि रेषा चे गुणधर्म सांगून रेषा चा वापर करून समांतर, असमांतर रेषा आणि रेषा खण्ड बनावणे शिकवले आहे।
More Info
License:[Source SIET, Pune ]Aug. 12, 2020, 10:31 a.m.
Download

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×