×
A-  A A+

आम्ही असे घडलो:वि. ग. भिडे:

या कार्यक्रमामध्ये पुणे विद्यापीठ चे माझी कुलगुरू वि. ग. भिडे यांनी त्यांचे जीवनाची जडण-घडण कसे घडले आणि विद्यार्थ्यांना विज्ञान कसा शिका याह बदल माहिती दिली आहे।
More Info
License:[Source SIET, Pune ]March 8, 2017, 10:56 a.m.
Download

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×