×
A-  A A+

अध्यापन कौशल्य; इतिहास2:

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना इतिहास जुना आणि नवीन पद्धती चा उपयोग करून कसा शिकवावे हे सांगितले आहे।
More Info
License:[Source SIET, Pune ]March 8, 2017, 10:43 a.m.
Download

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×